Determinarea rezistenţei la încovoiere şi compresiune a mortarului întărit