Determinarea permeabllităţii la vaporii de apă a mortarelor pentru tencuire şi gletuire