Determinarea nivelului de vibraţii în domeniul construcţii (la sursă şi transmis)