Determinarea densităţii şi porozităţii totale şi deschise. Încercări pentru piatră naturală