Determinarea deformaţiilor permanente ale mixturilor asfaltice. Încercarea la compresiune ciclică triaxială