Corpuri de iluminat. Procadura pentru rnăsurarea rigidităiţi dielectrice