Conducte pentru încălzirea districtuală. Procedura de încercare pentru verificarea caracteristicilor ţevilor preizolate