Armăturl sanitare Procedura de încercare pentru verificarea caracteristicilor arrnăturilor de închidere şi reglaj