Verificarea rezistenţei la presiune hidraulică interioară

Tipul / Denumirea încercării

Ţevi din materiale plastice

Documentul de referinţă

PI/I-14 SR EN 1167-1:2006, pct.7