Rezistenţa la strivire a echipamentelor de tratare a apelor uzate, menajere şi industriale

Tipul / Denumirea încercării

Staţii de epurare; Separatoare de grasimi; Separatoare de hidrocarburi; Fose septice prefabricate; Fose septice asamblate in situ din elemente prefabricate

Documentul de referinţă

P I/I-25 SR EN 12566-1:2016, pct. 4.2 şi Anexa D. SR EN 12566-3:2016 pct. 4.2, 5.1.2 şi Anexa D sau Anexa C SR EN 12566-4:2016 SR EN 858-1:2002, pct. 6.4. SR EN 858-1:2002/A1:2005 SR EN 1825-1:2005, pct. 5.4. SR EN 1825-1:2005/AC:2006