Măsurarea şi evaluarea parametrilor acustici pentru izolare la zgomot aerian şi de impact a elementelor de construcţii: măsurarea in situ a izolării la zgomot aerian între camere; măsurarea în laborator a izolării acustice la zgomot aerian a elementelor despărţitoare; evaluarea izolării acustice la zgomot aerian şi de impact a clădirilor şi elementelor de construcţii.

Tipul / Denumirea încercării

Construcţii şi elemente de construcţii

Documentul de referinţă

PI LAU-01 SR EN ISO 16283-1:2014 SR EN ISO 10140-2:2011 SR 6161-2:2008 SR EN ISO 717-1:2013 SR EN ISO 717-2:2013