Măsurarea parametrilor acustici pentru determinarea zgomotului din mediul înconjurător: determinarea nivelului de zgomot în localităţile urbane; determinarea nivelului de zgomot în industrie; măsurarea şi evaluarea zgomotului din mediul ambiant.

Tipul / Denumirea încercării

Mediu înconjurator

Documentul de referinţă

PI LAU-03 STAS 6161/3-82 STAS 7150-77 SR ISO 1996-1:2016 SR ISO 1996-2:2008 SR ISO 1996-2:2008 / C91:2009