Măsurarea parametrilor acustici ai materialelor. Coeficientul de absorbţie acustică şi a impedanţei cu interferometrul acustic

Tipul / Denumirea încercării

Materiale de construcţii

Documentul de referinţă

PI LAU-04 SR EN ISO 10534-1:2002 SR EN ISO 10534-2:2002