Încercări pentru durabilitate

Tipul / Denumirea încercării

Panouri sandwich cu ambele feţe de tablă metalică

Documentul de referinţă

PI/C-109 SR EN 14509:2013 Anexa B (pct. B2; B3)