Încercări la coroziune în atmosfere artificiale. Încercări în ceaţă salina

Tipul / Denumirea încercării

Vopsele şi lacuri

Documentul de referinţă

PIF-21 SR EN ISO 9227:2012