Încercarea la tracţiune

Tipul / Denumirea încercării

Vopsele şi lacuri

Documentul de referinţă

PIF-11 SR EN ISO 4624:2016