Încercarea la îndoire (pe dorn cilindric)

Tipul / Denumirea încercării

Vopsele şi lacuri

Documentul de referinţă

PIF-18 SR EN ISO 1519:2011