Încercarea de efort rezistent la frecare în condiţii de serviciu

Tipul / Denumirea încercării

Reazeme de alunecare cu suprafaţa curbă şi plană

Documentul de referinţă

PI / M - 35F SR EN 15129:2010 pct. 8.3.4.1.3. SR EN 15129:2010/C91:2014