Etanşeitatea la apă a echipamentelor de tratare a apelor uzate menajere şi industriale

Tipul / Denumirea încercării

Staţii de epurare; Separatoare de grasimi; Separatoare de hidrocarburi; Fose septice

Documentul de referinţă

P I/I-24 SR EN 12566-1:2016, pct. 4.3 şi Anexa A SR EN 12566-3:2016, pct. 4.4 şi Anexa A. SR EN 12566-4:2016 SR EN 858-1:2002 SR EN 858-1:2002/A1:2005, pct. 6.3.2 SR EN 1825-1:2005, pct. 5.3.2. SR EN 1825-1:2005/AC:2006