Eficienţa epurarii echipamentelor de tratare a apelor uzate menajere şi industriale

Tipul / Denumirea încercării

Staţii de epurare. Separatoare de grăsimi. Separatoare de hidrocarburi.

Documentul de referinţă

P I/I-22 SR EN 12566-3:2016, pct. 4.3, 4.7 şi Anexa B SR EN 858-1:2002, pct. 8.3.3.1.3 SR EN 858-1:2002/A1:2005 SR EN 1825-1:2005, pct. 8.5.1.4 SR EN 1825-1:2005/AC:2006