Determinarea stabilităţii dimensionale în condiţii specificate de temperatură şi umiditate

Tipul / Denumirea încercării

Materiale termoizolante

Documentul de referinţă

PIT-10 SR EN 1604:2013