Determinarea rigidităţii

Tipul / Denumirea încercării

Mixtură asfaltică

Documentul de referinţă

PI-07 SR EN 12697-26:2012