Determinarea rezistenţei uşilor la şoc cu corpuri moi şi grele

Tipul / Denumirea încercării

Uşi

Documentul de referinţă

PI/C-88a SR EN 949:2002