Determinarea rezistenţei la uzură (micro-Deval)

Tipul / Denumirea încercării

Agregate

Documentul de referinţă

PIA-05 SR EN 1097-1:2011