Determinarea rezistenţei la uzură Böhme

Tipul / Denumirea încercării

Materiale pentru şape

Documentul de referinţă

PIP-03 SR EN 13892-3:2015