Determinarea rezistenţei la strivire după impact. Rezistenţei structurale, rezistenţei la şoc şi strivire, rezistenţei la tracţiune pentru racorduri de gaze

Tipul / Denumirea încercării

Racorduri flexibile pentru gaze

Documentul de referinţă

PI/I-28 SR EN 14800:2007, pct. 5.17; 5.4; 5.19.2.1; 5.19.2.2.; 5.7.2, 5.3.2