Determinarea rezistenţei la îngheţ -dezgheţ pentru beton

Tipul / Denumirea încercării

Beton întărit

Documentul de referinţă

PI / C-06 SR EN 12390-3:2009 SR EN 12390-3:2009/AC:2011 SR 3518:2009