Determinarea rezistenţei la încovoiere

Tipul / Denumirea încercării

Structuri de lemn. Lemn masiv şi lemn lamelat încleiat.

Documentul de referinţă

PI/C-104 SR EN 408+A1:2012