Determinarea rezistenţei la încovoiere statică

Tipul / Denumirea încercării

Uşi

Documentul de referinţă

PI/C-90 SR EN 948:2002