Determinarea rezistenţei la curăţare umedă şi a aptitudinii de curăţare a acoperirilor

Tipul / Denumirea încercării

Vopsele şi lacuri

Documentul de referinţă

PIF-13 SR EN ISO 11998:2007