Determinarea rezistenţei la compresiune perpendicular pe fibre

Tipul / Denumirea încercării

Structuri de lemn. Lemn masiv şi lemn lamelat încleiat.

Documentul de referinţă

PI/C-105 SR EN 408+A1:2012