Determinarea rezistenţei betonului în structuri cu ajutorul carotelor. Rezistenţa la compresiune

Tipul / Denumirea încercării

Beton întărit

Documentul de referinţă

PI / C-09 SR EN 12504-1-2009 SR EN 13791:2007 SR EN 13791:2007/C91:2007