Determinarea puterii de încălzire şi randamentul boilerelor de uz casnic care funcţionează cu combustibil solid (putere de încălzire până la 50 kW)

Tipul / Denumirea încercării

Boiler de uz casnic cu combustibil solid

Documentul de referinţă

P I/I-32 SR EN 12809:2003, pct. 6.1.; 6.2. SR EN 12809:2003/A1:2005 SR EN 12809:2003/AC:2006 SR EN 12809:2003/A1:2005/AC:2008