Determinarea puterii de încalzire şi randamentul aparatelor de încălzire care funcţionează cu combustibili solizi

Tipul / Denumirea încercării

Sobe cu combustibil solid

Documentul de referinţă

P I/I-23 SR EN 13240:2003, pct.A6.2.2; A6.2.1. SR EN 13240:2003/A2:2005 SR EN 13240:2003/AC:2006 SR EN 13240/A2:2005/AC:2007 SR EN 13229:2003, pct.A6.2.1; A6.2.2 SR EN 13229:2003/A1:2004 SR EN 13229:2003/A2:2005 SR EN 13229:2003/A2:2005/AC:2008 SR EN 13229:2003/AC:2006 SR EN 13229:2003/C91:2007