Determinarea puterii de încălzire şi randamentul aparatelor de gătit casnice care funcţionează cu combustibili solizi

Tipul / Denumirea încercării

Maşină de gătit cu combustibil solid

Documentul de referinţă

P I/I-30 SR EN 12815:2003, pct. A6.2.1,A 6.2.2 SR EN 12815/A1:2005 SR EN 12815/AC:2006 SR EN 12815/A1:2005/AC:2008