Determinarea proprietăţilor de transmisie a vaporilor de apă

Tipul / Denumirea încercării

Materiale termoizolante

Documentul de referinţă

PIT-16 SR EN 12086:2013