Determinarea proprietăţilor de tracţiune: tensiune, deformare, modul de elasticitate la tracţiune

Tipul / Denumirea încercării

Materiale plastice

Documentul de referinţă

PI/C-31 SR EN ISO 527-1:2012 pct 10.1, 10.2 şi 10.3