Determinarea nivelului de zgomot emis îîn mediul ambiant şi la postul de comandă: determinarea nivelului de zgomot în construcţii; determinarea nivelului de zgomot în localităţi urbane; determinarea duratei de reverberaţie în încăperile din clădiri; determinarea expunerii la zgomot profesional; determinarea zgomotului emis de maşini şi echipamente.

Tipul / Denumirea încercării

Construcţii şi elemente de construcţii Maşini şi echipamente de construcţii

Documentul de referinţă

PI / S-02 SR 6161-1:2008 SR 6161-1:2008/C91:2009 STAS 6161/3-82 STAS 6691-84 SR ISO 1999:1996 SR EN ISO 11200:2014