Determinarea nivelului de putere acustică a surselor de zgomot

Tipul / Denumirea încercării

Maşini şi echipamente de construcţii

Documentul de referinţă

PI LAU-05 SR EN ISO 3744:2011 SR EN ISO 3746:2011