Determinarea masei reale şi a coeficientului de absorbţie a apei. Metoda cu coş din sârmă

Tipul / Denumirea încercării

Agregate

Documentul de referinţă

PIA-07 SR EN 1097-6:2013