Determinarea la compresiune ciclică triaxială

Tipul / Denumirea încercării

Mixtură asfaltică

Documentul de referinţă

PI-10 SR EN 12697-25:2006