Determinarea grosimii peliculei

Tipul / Denumirea încercării

Vopsele şi lacuri

Documentul de referinţă

PIF-22 SR EN ISO 2808:2007 pct. 7C; 7D