Determinarea grosimii acoperirii. Metoda magnetică

Tipul / Denumirea încercării

Acoperiri metalice

Documentul de referinţă

PIF - 22 SR EN ISO 2178:2016 Metoda magnetică