Determinarea granulozităţii

Tipul / Denumirea încercării

Mixtură asfaltică

Documentul de referinţă

PI-13 SR EN 12697-2:2016