Determinarea echivalentului de nisip

Tipul / Denumirea încercării

Agregate

Documentul de referinţă

PIA-04 SR EN 933-8+A1:2015