Determinarea durităţii cu ajutorul unui penetrator cu bilă

Tipul / Denumirea încercării

Materialelor plastice, ebonite si materiale compozite

Documentul de referinţă

PI / C - 119 SR EN ISO 2039-1:2003