Determinarea durabilităţii

Tipul / Denumirea încercării

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE

Fose septice prefabricate

Fose septice asamblate în situ din elemente prefabricate

Documentul de referinţă

PI / I-37 SR EN 12566-3:2016, pct. 4.5

PI / I-37 SR EN 12566-1:2016, pct. 4.7

PI / I-37 SR EN 12566-4:2016