Determinarea densităţii aparente

Tipul / Denumirea încercării

Materiale termoizolante

Documentul de referinţă

PIT-09 SR EN 1602:2013