Determinarea densităţii aparente

Tipul / Denumirea încercării

Mixtură asfaltică

Documentul de referinţă

PI- 05 SR EN 12697-6:2012 SR EN 12697-29:2003