Determinarea conţinutului de substanţe nevolatile

Tipul / Denumirea încercării

Vopsele şi lacuri

Documentul de referinţă

PIF-26 SR EN ISO 3251:2008